Opmetingen

Uw landmeter kan onder andere voor volgende opmetingen zorgen

Notariële opmetingen

In het kader van de aan- of verkoop van een grond of woning.

Grensbepalingen

Indien u zekerheid wil bekomen over uw perceelgrens.

Verkavelingsaanvragen

Opsplitsen van percelen met de bedoeling er op te bouwen. Dat kan met of zonder aanleg van wegenis.

Stedenbouwkundige attesten

Het dossier waarbij een officiële inlichting wordt gevraagd aan de stad of gemeente over een bepaald perceel.

Architecturale metingen

In functie van een bouwaanvraag en/of een verbouwing.

Maatvoering

Uitzetwerk in de bouw.