Foto van Joost Smets
Naam:
Joost Smets
Functie:
Zaakvoerder
Landmeter sinds:
2009
Diploma's:
Vastgoed, optie landmeten
(Hogeschool Gent)
Beëdigd door:
Rechtbank Eerste Aanleg, Turnhout, LAN091410

Extra expertise:

GSM:
0477 45 58 17
Mailadres:
LinkedIN:
Foto van Stef Geukens
Naam:
Stef Geukens
Functie:
Zaakvoerder
Landmeter sinds:
2011
Diploma's:
Vastgoed, optie landmeten
(Hogeschool Gent)
Beëdigd door:
Rechtbank Eerste Aanleg, Turnhout, LAN141600

Extra expertise:
  • Waardebepalingen
  • prekadastratie in functie van basisakte
  • Grensbepaling en verkavelingen

GSM:
0494 14 79 16
Mailadres:
Foto van Lars Nuyts
Naam:
Lars Nuyts
Functie:
Medewerker
Landmeter sinds:
2018
Diploma's:
Vastgoed, optie Landmeten
(Hogeschool Antwerpen)
Bachelor bouwkunde
(Thomas More Kempen Geel)
Beëdigd door:
Rechtbank Eerste Aanleg, Antwerpen

GSM:
0473 30 69 35
Mailadres:
Foto van Pieterjan Schellens
Naam:
Pieterjan Schellens
Functie:
Medewerker
Diploma's:
Bachelor bouwkunde
(Thomas More Kempen Geel)

GSM:
0494 42 48 37
Mailadres: